چشم انداز ها و ارزش های بنیادین

چشم انداز برآنیم تابا سعی و تلاش همه جانبه پرسنل و مدیریت این شرکت را چنان متحول کنیم تا با توسعه و بهبود مستمر محصولات ، خدمات ، انعطاف پذیری و افزایش بازدهی مورد انتظار ذینفعان اصلی سازمان ، در شمار معتبرترین و مشهورترین تولید کنندگان و عرضه کنندگان چرخ های ترانسپورتی و صنعتی  در […]