چرخ چدنی پایه فلزی سایز 130 ترمزدار

چرخ چدنی پایه فلزی سایز 130 ترمزدار