چرخ فرقون لاستیکی بلبرینگی رینگ 2 میل بهترین نمونه از چرخ های توپر شرق میباشد . تایر لاستیکی این چرخ از مواد نرم لاستیکی بوده که تا حدودی نرم بودن چرخ های بادی را برای وسیله فراهم میکند

لاستیک چرخ توپر شرق به صورت کاملا توپر نیست و شبکه شبکه بوده و با پل های لاستیکی جداره های چرخ به هم متصل شده است.

چرخ فرقون لاستیکی بلبرینگی رینگ 2 میل

160,000 تومان

توضیحات

چرخ فرقون لاستیکی بلبرینگی رینگ 2 میل بهترین نمونه از چرخ های توپر شرق میباشد . تایر لاستیکی این چرخ از مواد نرم لاستیکی بوده که تا حدودی نرم بودن چرخ های بادی را برای وسیله فراهم میکند

لاستیک چرخ توپر شرق به صورت کاملا توپر نیست و شبکه شبکه بوده و با پل های لاستیکی جداره های چرخ به هم متصل شده است.