چشم انداز چرخ شرق

چشم انداز چرخ شرق

برآنیم تابا سعی و تلاش همه جانبه پرسنل و مدیریت این شرکت را چنان متحول کنیم تا با توسعه و بهبود مستمر محصولات ، خدمات ، انعطاف پذیری و افزایش بازدهی مورد انتظار ذینفعان اصلی سازمان ، در شمار معتبرترین و مشهورترین تولید کنندگان و عرضه کنندگان چرخ های ترانسپورتی و صنعتی  در خاورمیانه درآییم.

چرخ شرق ( ارزشهای بنیادین )

  • رعایت قوانین، موازین اخلاقی و ارزش های حاكم بر جامعه و پایبندی به مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی
  • تامین و حفظ ارزش سرمایه و منافع بلند مدت سرمایه گذاران
  • التزام به مدیریت كیفیت جامع جهت بهبود مستمر محصولات و خدمات
  • پیوند دایمی با مشتریان وفادار
  • اتحاد استراتژیك با تامین كنندگان و عرضه كنندگان معتبر و توانمند
  • پیوند دایمی با كاركنان و منابع انسانی با قابلیت، صادق، امین، پرتلاش و متعهد به اهداف شركت
  • اعتقاد به انگیزش، كار گروهی و مشاركت های موثر سازمانی
  • آموزش و رشد مداوم كاركنان به منظور خلاقیت و بهبود مستمر
  • پیروی از مدیریت نظام یافته به منظور ارتقای كیفیت فنی سازمان
  • تصمیم گیری بر مبنای بررسی و تجزیه و تحلیل علمی داده ها و اطلاعات