چرخ چدنی پایه فلزی سایز 200 گردان

چرخ چدنی پایه فلزی سایز 200 گردان