چرخ چدنی پایه فلزی سایز 160 گردان

چرخ چدنی پایه فلزی سایز 160 گردان