چرخ چدنی پایه فلزی سایز 130 ثابت

چرخ چدنی پایه فلزی سایز 130 ثابت