چرخ چدنی لاستیکی سایز 160 گردان

چرخ چدنی لاستیکی سایز 160 گردان